Informace k 12. týdnu

 • Velmi děkuji rodičům a dětem za dárečky, květiny. Velmi si toho vážím. Přeji Vám i dětem hodně zdraví a ať Vám i nadále dělají děti radost. 
 • Článek a fotografie z výletu do Vimperka – http://www.zsvolyne.cz/o-prirode-hrou/d-1238
 • Děkuji za donesené papíry do tiskárny. :-)
 • Úkoly za 11. týden– VL – úvod do map – první stránka z UČ, první cvičení z PS, M – 50, 51, 52 – cv. 2,3, 53 – cv. 3, Čj – str. 26 cv. 2 do ŠK, S. 27 ústně, 28 – Rozlišujte zapsat opět do ŠK, PS – str. 23,24, Aj – opakování 1.-3- lekce, PS – str. 18
 • Pondělí 16.11. – s sebou věci na přírodovědu, ŽK, penál a blok! Kdo chce, může si vzít kuchyňský příborový nůž na samotvrdnoucí modelínu a špejli.
 • Vložila jsem fotky z Retro výstavy. Heslo je stejné jako vždy.
 • Úterý – Státní svátek
 • Středa – výuka bude probíhat s paní učitelkou Kunešovou
 • Čtvrtek – M – pětiminutovka – převody jednotek času, AJ – velký test na lekce 1-3?Třídní schůzky od 15:30 – prosím, aby si rodiče sedli na místo svých dětí.
 • Pátek

Informace k 11. týdnu

 • Stále sbíráme baterie a víčka, sběr baterií do soutěže brzy končí, přineste tedy prosím, co máte doma. Děkuji.
 • Dále mám prosbu, pokud byste měli papíry A4, které se dají použít ke kopírování (nejsou pomuchlané a jedna strana je prázdná) , zda byste nám je mohli darovat. Velmi děkuji.
 • Chválím Gustíka a Kubu P., kterým se v pátek dařilo nejen v matematice, kdy vypočetli jako jediní slovní úlohu, ale i v českém jazyce v doplňovačce se jim dařilo. :-)
 • Polovině třídy se bohužel doplňovačka nepovedla :-( Nerozumím, jak stále někteří mohou mít ve slovech s PĚ chyby. Bylo to první, co jsme se si měli zapamatovat a ještě před písemkou jsme také všechna ,,záludnější,, slova zopakovali :-(
 • Začíná se ukazovat, kdo nedává ve škole pozor a přípravě na výuku doma také moc času nevěnujete :-( Po vyjmenovaných slovech přijdou slovní druhy, které jsou obtížné a v lednu jedno z nejtěžších a nedůležitějších témat – vzory podstatných jmen a s tím spojené i/y v koncovkách. Příprava na výuku je velmi důležitá a díky domácím úkolům by rodiče měli zjistit, zda učivo dělá dítěti problém.
 • Příprava na výuku se týká i přírodovědy, kde jsou známky velmi ošklivé :-(
 • Stále zkoušíme vyjmenovaná slova.
 • Pondělí – ČTENÁŘSKÉ DENÍKY NEBO ROZEČTENÉ KNIHY
 • Úterý – VL – písemka ČR jako demokracie, symboly a svátky jen velmi orientačně
 • Středa – diktát a pětiminutovka, AJ – minitest 3
 • Čtvrtek – poslední část mého školení, děti budou mít suplování a třídní schůzky se přesouvají na 19. 11. v 15:30. Kdo by se nemohl zúčastnit, může se domluvit na individuální konzultaci. M – opakovací písemka – dělení a násobení, počítání se závorkami, slovní úloha, 5. HODINA ODPADÁ
 • Pátek – VV (Pč) – rulička od toaletního papíru a vlna – různé druhy, ne bavlnky!

Informace k 10. týdnu

Pozor! Blíží se čtvrtletí a s ním i třídní schůzky. Třídní schůzky budou 19. 11. od 15:30 – společná část. Z důvodu školení nebudou 12. 10.  Dle zájmu je možné si domluvit jiný čas na individuální konzultaci přes email.

V pondělí 9. 11. si vyberu čtenářské deníky, kdo nebude mít přečtenou knihu, tak donese rozečtenou. Vůbec to nevadí!

 • Domácí úkoly na prázdniny:
 • VL– zjistit, co je za státní svátek 28. 10.
 • ČT – čítanka str. 47, 53, 54 – číst 1x nahlas a zapsat zezadu do sešitu na čtení
 • ČJ – napsat sloh – popis – str. 20 cv. 5d, sloh bude mít – úvod, děj – vlastní popis – vzhled i vlastnosti – nejenom vypsat, ale i doložit, používat přirovnání (oči jako saze, je velmi šikovný, dokáže podat pac…) , závěr
 • Sloh bude napsaný v ruce na A5 list s linkami. Popis nebudu známkovat.
 • M – dobrovolný domácí úkol – počítat cokoliv na PL – kontrolovat nebudu
 • Sloh bude napsaný v ruce na A5 list s linkami. Popis nebudu známkovat.
 • Pondělí – kontrola ŽK a domácích úkolů.  Místo čtení si vezmeme vlastivědu – přineste si prosím na ni vše potřebné! Čítanku nenoste, jen sešit, kde bude napsaný čtecí domácí úkol.
 • Úterý – přírodovědný výlet
 • Středa – diktát – předložky, předpony, bje/bě…..M – pětiminutovka – dělení i se zbytkem, násobení
 • Čtvrtek – předposlední část školení – děti budou mít suplování, 5. hodina odpadá!
 • Pátek – diktát nebo doplňovačka

Informace k 9. týdnu

 • Myslím, že dnešní halloweenský den si děti užily :-) Fotografie najdete na konci fotogalerie.
 • Pracovali jsme ve skupinkách, což se ne všem dařilo :-( Ale příště to bude jistě lepší! :-)
 • Chválím děti a rodiče za nápadité kostýmy :-) A děkuji paní Peterkové za strašidelné dobroty.  :-)
 • Přeji hezké podzimní prázdniny! Nezlobte a nezapomeňte se podívat i na učení! :-)
 • Úkoly pro nemocné za 8. týden: ČJ – str. 21, M – 32, 33, 35 – kromě cv. 1
 • Pozor! Blíží se čtvrtletí a s ním i třídní schůzky. Třídní schůzky budou nejpravděpodobněji 19. 11. od 15:30 – společná část. Z důvodu školení nebudou 12. 10. Ale možná se změní, ještě po prázdninách ujasním. Dle zájmu je možné si domluvit čas na individuální konzultaci přes email.
 • http://www.zsvolyne.cz/tridni-schuzky/ms-1010/p1=1010
 • Pondělí 26.10.  – Halloweenský den – vezměte si kostýmy, malé zralé jablko, pomůcky na PŘ a žákovskou s penálem, v ostatních předmětech nebude potřeba učebnic a domácí úkol z matematiky na PL!
 • Úterý 27.10. – všechny pomůcky dle rozvrhu! VL – písemná práce na moravské kraje. Z důvodu mého školení odpadá 5. hodina, v ostatních hodinách se budete učit dle rozvrhu. S sebou vezměte PL z matematiky!
 • Domácí úkoly na prázdniny:
 • VL– zjistit, co je za státní svátek 28. 10.
 • ČT – čítanka str. 47, 53, 54 – číst 1x nahlas a zapsat zezadu do sešitu na čtení
 • ČJ – napsat sloh – popis – str. 20 cv. 5d, sloh bude mít – úvod, děj – vlastní popis – vzhled i vlastnosti – nejenom vypsat, ale i doložit, používat přirovnání (oči jako saze, je velmi šikovný, dokáže podat pac…) , závěr
 • Sloh bude napsaný v ruce na A5 list s linkami. Popis nebudu známkovat.
 • M – dobrovolný domácí úkol – počítat cokoliv na PL – kontrolovat nebudu
 • Sloh bude napsaný v ruce na A5 list s linkami. Popis nebudu známkovat.
 • Středa – státní svátek
 • Čtvrtek a pátek – podzimní prázdniny
 • Po prázdninách si zkontroluji podpis v ŽK!

Informace k 8. týdnu

 • Byly přidány nové fotografie z hodiny matematiky, kdy jsme rozvíjeli prostorovou představivost. Některým to činilo potíže, tak klidně vyndejte kostičky a dle plánů stavte a počítejte počty krychlí.
 • Děti nosí peníze paní učitelce Chumové na přírodovědný výlet. Viz Žákovská knížka.
 • Stále sbíráme baterie a pokračujeme ve sbírce PET víček na postiženého chlapce. 
 • V celoškolní soutěži Recyklace je legrace se nám zatím daří. Máme plných 10 bodů za třídění odpadků. :-) Občas někdo neví, co kam patří, ale většina žáků zvládá třídit odpad na výbornou.
 • Prosím, nachlazené děti neposílejte do školy.
 • Děti dostaly domů lísteček k Retro dni.
 • Pondělí – M – písemka na slovní úlohy
 • Úterý – VL – písemka na Liberecký, Pardubický, Královehradecký kraj a Vysočinu – viz PL s poznámkami a učebnice str. 10 a případně pořad na Déčku – Česká televize – České pexeso.
 • V úterý nebudu ve škole z důvodu první části školení. Děti budou mít 5 hodin a budou se učit dle rozvrhu.  
 • Středa
 • Bohužel písemná práce z matematiky i z vlastivědy nedopadla nejlépe. Z vlastivědy stále někteří nepochopili, že se ji musí učit! Dala jsem dokonce dvě 5 a jednu 4 :-( 
 • Čtvrtek – AJ – Minitest na 2. lekci
 • Pátek – ČJ – písemná práce na stavbu slova, předponyxpředložky, bje x bě…

Informace k 7. týdnu

 • Musím pochválit děti, jak jim jde vlastivěda. Ze 17 písemek bylo 10 velmi pěkných. Bohužel někteří si stále nevzali k srdci, že je potřeba se vlastivědu učit. Učiva je hodně a stále bude přibývat. A písemka byla opravdu velmi jednoduchá, na základní informace….
 • Jsem velmi ráda, že všichni donesli čtenářské deníky. Řekli jsme si chyby – např. úprava, zapisování knih, které děti četly kdysi dávno a už ani neví, o čem byly :-( a opisování obsahu z knihy a ne vlastními slovy. Je důležité, aby se děti učily popisovat obsah knihy svými vlastními slovy. Deník jsem hodnotila mírně. S výběrem knih jsem byla celkem také spokojená. Kdo by nevěděl co číst, jistě ho spolužáci inspirovali nebo může vybrat ze seznamu na stránkách nebo v knihovně jistě také poradí.
 • Příště deník vybereme 16. 11. Kdo by nedočetl knihu, tak to nevadí, přinese si ji rozečtenou a zapíše si ji až po dočtení. Známku tedy nedostane.
 • Heslo k fotogalerii z páteční VV je název naší práce-malými písmeny a slova jsou dohromady. Jsem zvědavá, kdo si vzpomene. :-)
 • Děti dostávaly minulý týden speciální domácí úkoly za vykřikování nebo zapomínání.
 • Psala jsem několik poznámek. Někteří se houpou na židličkách a hrozí úraz. Nebo běhají po třídě, dokonce i spolužákům podkopávají nohy.
 • Pondělí  – ČTENÁŘSKÉ DENÍKY 
 • Úterý – VL – písemka – krajská města – učebnice s.9 a PL – poznámky, Pč – černý fix!
 • Středa – diktát
 • Čtvrtek – pětiminutovka, AJ – nečekaná písemka na slovíčka z 2. lekce :-( je nutné si slovíčka doma opakovat!
 • Pátek – VV – černý fix