Anglický kroužek

24. dubna v pondělí bude výjimečně kroužek 2 vyučovací hodiny. Bude se jednat o náhradu za moji lednovou nepřítomnost. Jelikož bude nyní odpadat díky státním svátkům několik hodin, tak abychom nezapomněli ,,mluvit,, anglicky. 

Kroužek bude končit ve 14:45. Dejte prosím dětem nějakou svačinu, ať nemají hlad. Děti informujte, zda půjdou do družiny nebo je vyzvednete. Děkuji.

Kroužky

Angličtina pro nejmenší – pondělí 13:10 – 13:55, velká škola, jazyková učebna

 • seznámení s anglickým jazykem formou her, písní, říkanek
 • barvy, čísla, hračky, rodina, lidské tělo, zvířata, jídlo, počasí, dopravní prostředky, tvary,škola,abeceda, Halloween, Vánoce, Velikonoce…
 • s sebou nosit penál, lepidlo v tyčince, sešit A4 bez linek
 • v pondělí 31.10. bude halloweenská hodina v kostýmech – nejlépe strašidelné (čarodějnice, duch, kouzelník, pavouk, dýně) nebo co máte doma – pirát, princ, zvíře….

Logopedický kroužek – pondělí 14:05 – 15:05, malá škola

 • nosit sešítek, penál a zrcátko!

Tipy: 

 • povídejte si s dítětem, čtěte mu
 • buďte dítěti správným příkladem, mluvte na něj pomalu, zřetelně a v kratších větách
 • trénujte několikrát denně – 2 – 3 minuty
 • rozhýbávejte jazýček, rty, nacvičujte dýchání, sluchové rozlišování hlásek
 • delší nácvik – 5 – 10 minut se snažte provádět před zrcadlem, přibližně ve stejnou dobu, alespoň třikrát týdně
 • podporujte dítě ve správné výslovnosti, chybnou výslovnost opravujte, ale nekárejte za ni
 • odměňte pochvalou i malý úspěch
 • buďte trpěliví

Desatero pro rodiče prvňáčka

Pamatujte, že vstup dítěte do školy je pro něj velkou změnou. Průběh první třídy ovlivňuje následující vztah ke škole. Zajistěte dítěti dobrý start.

Základní pravidla pro rodiče malých školáčků:

 1. Každý den kontroluji aktovku a penál za přítomnosti svého prvňáčka.
 2. Každý den ostrouhám tužky, dítě jich má mít v zásobě několik.
 3. Pomáhám dítěti v přípravě školních pomůcek, společně je dáváme do aktovky.
 4. Školní pomůcky koupím raději až po poradě s vyučujícím nebo dle seznamu školy.
 5. Přípravu na vyučování rozdělím dítěti na kratší časové intervaly, nejlépe 2x 15 minut.
 6. Příprava na vyučování by měla probíhat v klidném a příjemném prostředí, aby se dítě mohlo soustředit na svou práci.
 7. Příprava na vyučování má být pravidelná, aby si dítě upevnilo pracovní návyky.
 8. V klidu si povídám s dítětem o tom, co prožilo ve škole, snažím se odpovědět na jeho dotazy.
 9. O společných kulturních zážitcích (rozhlas, televize, kino, divadlo, koncerty) si s dítětem vyprávím, snažím se mu vysvětlit, čemu nerozumělo.
 10. Své dítě raději pohladím, pochválím za drobné úspěchy. Snažím se nezlobit se, když se mu ve škole něco nedaří.

Máte čas mluvit spolu?

Vkládám odkaz na článek, který by měl sloužit pro rodiče k zamyšlení. Najdete si čas na své dítě, abyste si společně popovídali? Tím se nemyslí jen otázky: Co bylo ve škole? Co bylo k obědu? atd.

V současné době je mnoho dětí s vadami výslovnosti, které navštěvují logopedii. Proč tomu tak je?

Článek: Článek logopedické asistentky paní V. Kazdové

Rady pro úspěšný školní rok

 • Zajímejte se aktivně a pravidelně o svého školáčka. Ptejte se, diskutujete s ním, učte ho vyjádřit své pocity a myšlenky. Naslouchejte mu.
 • Chvalte za úspěchy, i sebemenší.  Každý den se nemusí dařit, každý nemusí být jedničkář. Oceňte i snahu.
 • Pomozte dítěti s učením, nejen s přezkoušením.
 • Vhodné je začít s učením náročnějších předmětů
 • Nenuťte dítě hodiny sedět nad učebnicemi. Po půlhodině je vhodné zařadit přestávku.
 • Nenechávejte školní povinnosti na pozdní večer.
 • Do učení zapojte různé smysly. Zjistěte, jaký způsob učení dítěti nejvíce vyhovuje. Zda učení zrakem, poslechem nebo pohybem.
 • Důležitý je pravidelný režim a dostatek spánku.
 • Děti by měly mít přiměřené množství kroužků, měly by mít dostatek času na odpočinek a hraní dle svých zájmů. Po škole nechte chvíli na ,,vydechnutí“. Nepřetěžujte své děti.
 • Po splnění povinností umožněte dítěti trávit volno dle jeho představ.

Výslovnost

Má vaše dítě problém s výslovností? Povídejte si s ním, podporujte ho ve správné výslovnosti, chvalte ho, zajistěte návštěvu u logopeda a hlavně trénujte několikrát denně. Bez tréninku se nenaučí správně vyslovovat. V pozdějším věku je obtížnější naučit se správnou výslovnost nebo dokonce přeučovat špatně vyslovované R. Špatná výslovnost ovlivňuje dítě i v dospělosti.

Přikládám odkaz na stránky, kde najdete pracovní listy obsahující slova, věty, básničky na různé hlásky. Logopedické listy ke stažení