Začít spolu

Začít spolu je alternativní program výuky, který vznikl v 80. letech v USA a v ČR se realizuje od roku 1996 na základních školách. Zdůrazňuje individuální přístup k dítěti, partnerství školy a rodiny, prosazuje inkluzi dětí se speciálními potřebami.

Více informací se můžete dočíst například zde:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Za%C4%8D%C3%ADt_spolu

http://www.zacitspolu.eu/

Ukázka výuky:

Další známé inovativní směry v české škole jsou například:

Waldorfské školy

Montessori školy

Zdravé školy

Nový školní rok 2017/2018

Všem přeji úspěšný školní rok. Budu se těšit na žáčky na kroužku Angličtiny a Logopedie již v pondělí 2. října. 

 • Angličtina – pondělí 13:10 – 13:55 ve velké škole v jazykové učebně 1, 1. patro vedle sborovny
 • s sebou nosit penál, lepidlo v tyčince, sešit A4 bez linek- číslo 420. Kdo bude pokračovat nechá si sešit z minulého roku. 
 • v pondělí 30.10. bude halloweenská hodina v kostýmech – nejlépe strašidelné (čarodějnice, duch, kouzelník, pavouk, dýně) nebo co máte doma – pirát, princ, zvíře….
 • Logopedie – pondělí 14:00 – 15:00  v malé škole ve třídě 3.B
 • s sebou nosit jakýkoliv sešit A5, kam budu zapisovat jazykové rozcvičky a básničky na trénování
 •  s sebou je potřeba také nosit penál s nůžkami a lepidlem

Ukončení kroužku AJ

Letošní kroužek AJ navštěvovalo 12 dětí, převážně prvňáčků. Děti byly velmi šikovné. Užily jsme si legraci, naučily se spoustu nového. Letošní témata byla: barvy, čísla, zvířata, jídlo, tvary, počasí a roční období, rodina, hračky a Halloween, Vánoce, Velikonoce. 

Budu velmi ráda, pokud budou děti v příštím roce pokračovat. Samozřejmě, že se budeme učit nové věci. Čekají nás témata: doprava, město, dům, oblečení, povolání, abeceda, větší čísla…  

Anglický kroužek

24. dubna v pondělí bude výjimečně kroužek 2 vyučovací hodiny. Bude se jednat o náhradu za moji lednovou nepřítomnost. Jelikož bude nyní odpadat díky státním svátkům několik hodin, tak abychom nezapomněli ,,mluvit,, anglicky. 

Kroužek bude končit ve 14:45. Dejte prosím dětem nějakou svačinu, ať nemají hlad. Děti informujte, zda půjdou do družiny nebo je vyzvednete. Děkuji.

Kroužky

Angličtina pro nejmenší – pondělí 13:10 – 13:55, velká škola, jazyková učebna

 • seznámení s anglickým jazykem formou her, písní, říkanek
 • barvy, čísla, hračky, rodina, lidské tělo, zvířata, jídlo, počasí, dopravní prostředky, tvary,škola,abeceda, Halloween, Vánoce, Velikonoce…
 • s sebou nosit penál, lepidlo v tyčince, sešit A4 bez linek
 • v pondělí 31.10. bude halloweenská hodina v kostýmech – nejlépe strašidelné (čarodějnice, duch, kouzelník, pavouk, dýně) nebo co máte doma – pirát, princ, zvíře….

Logopedický kroužek – pondělí 14:05 – 15:05, malá škola

 • nosit sešítek, penál a zrcátko!

Tipy: 

 • povídejte si s dítětem, čtěte mu
 • buďte dítěti správným příkladem, mluvte na něj pomalu, zřetelně a v kratších větách
 • trénujte několikrát denně – 2 – 3 minuty
 • rozhýbávejte jazýček, rty, nacvičujte dýchání, sluchové rozlišování hlásek
 • delší nácvik – 5 – 10 minut se snažte provádět před zrcadlem, přibližně ve stejnou dobu, alespoň třikrát týdně
 • podporujte dítě ve správné výslovnosti, chybnou výslovnost opravujte, ale nekárejte za ni
 • odměňte pochvalou i malý úspěch
 • buďte trpěliví