Anglický jazyk

4. ročník

 • slovíčka – viz slovníček
 • fráze – viz učebnice a pracovní sešit:
 • Whats your name? My name is….. Jaké je tvé jméno?
 • Whats your favourite colour? My favourite colour is red……. Jaká je tvá oblíbená barva?
 • Whats you favourite animal? My favourite animals are cat and rabbit……..Jaké je tvé oblíbené zvíře?
 • Do you like pizza? Yes, I do. Yummy……….Máš rád pizzu? Ano, mám.
 • Do you like brocolli? No, I dont.  Yucky….. Máš rád brokolici. Ne, nemám.
 • Whats this? Its a piano……Co je toto? To je piano.
 • Is it a guitar? Yes, it is. No, it isnt. Je to kytara? Ano, to je. Ne, to  není.
 • Who can play the drums? Kdo umí hrát na bubny?
 • He can play the electric guitar. On umí hrát na elektrickou kytaru.
 • She cant play the piano. Ona neumí hrát na piano.
 • I can swim…..Já umím plavat.
 • I cant swim….Ja neumím plavat.
 • He can swim….On umí plavat.
 • He cant swim….On neumí plavat.
 • Can you skate? Yes, I can. No, I cant…..Umíš bruslit? Ano, umím. Ne, neumím.
 • Can Kate swim? Yes, she can. No, she cant. ….Umí Katka plavat? Ano, umí. Ne, neumí.
 • Is there a ghost? Je tam duch?…Yes, there is. No, there isnt. Ano, je tam. Ne, není tam.
 • Are there two ghosts? Jsou tam dva duchové?…Yes, there are. No, there arent. Ano, jsou tam. Ne, nejsou tam.
 • Wheres the cat? Kde je kočka?
 • Cat is on the table. Kočka je na stole.
 • Cat is in the box. Kočka je v krabici.
 • Cat is under the sofa. Kočka je pod gaučem.
 • Cat is behind the plant. Kočka je za květinou.
 • There is TV in the living rooom. V obývacím pokoji je televize.
 • There are table and chair in the kitchen. V kuchyni je stůl a židle.
 • UNIT 3
 • Please drink this. Prosím, vypij to.
 • Go to bed! Jdi do postele!
 • Dont eat lots of ice cream! Nejez hodně zmrzliny.
 • Dont play outside! Nehraj si venku!
 • I have a stomach ache. Mám bolení žaludku.
 • UNIT 4
 • Where is…? Kde je…?
 • Turn left at the….Zahni doleva
 • Im from….Já jsem z
 • UNIT 5 
 • He is swimming. On plave. (právě teď)
 • Mum is playing tennis. Maminka hraje tenis. (Právě teď hraje)
 • UNIT 6
 • Its raining. Prší. (právě teď)
 • Is it sunny? Je slunečno? Yes, it is. No, it isnt.
 • UNIT 7
 • UNIT 8
 • UNIT 9
 • UNIT 10
 • UNIT 11

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.