Český jazyk

4. ročník

 • podstatné jméno – určit pád, číslo, rod (tatínek – 1. pád, číslo jednotné, rod mužský – životný), vzory – určit rod podstatného jména, říct si podstatné jméno v 1. a 2. pádě čísla jednotného a dle koncovek určit podle jakého vzoru se skloňuje.
 • slovní druhy – vyjmenovat, říct definici a určit jakým slovním druhem je slovo (pes – podstatné jméno , veselý – přídavné jméno, ten – zájmeno, pět – číslovka, dělat – sloveso, nahoře – příslovce, k – předložka, nebo – spojka, ať – částice, haf – citoslovce)
 • sloveso – určit osobu, číslo , čas (dělám – 1. osoba, číslo jednotné, čas přítomný), umět vyčasovat slovesa ve všech časech
 • slova souznačná (synonyma) – dívka = holka, slova protikladná (antonyma) – malý x velký, slova jednoznačná (mají jeden význam) – auto, slova mnohoznačná (mají více významů) – list, koruna, rybíz, slova spisovná a nespisovná – míč a mičuda, slova citově zabarvená – lichotná (mazlivá) – kočička, hajinkat, a hanlivá – čokl, čertisko
 • slova příbuzná, kořen, předpona, příponová část – létat, letiště, letadlo, vyletět…. kořen – let, příponové části – at, iště, adlo, ět, předpona – vy (pře, od, za, vz, ob…)
 • předpony a předložky – od,  nad, pod, před, roz, bez, vz, ob, v (jejich pravopis)  – např. od Jirky(od našeho Jirky) , od vás, oddech, odpočívat, nad lesy (nad jehličnatými lesy), nadjezd, pod stolem, podpatek, rozzuřit, bez barvy (bez červené barvy), bezbarvý, vzplanout, objevit, oběd, objednat, maminčino obětí, objem tělesa, objet, vjezd, vjem…….
 • vyjmenovaná slova

Literární výchova – čtení a sloh

Z literární výchovy budeme časem také psát písemné testíky, prozatím se učíme jen základní informace a autory, kteří psali či píší pro děti.

 • Božena Němcová – česká známá spisovatelka, sepsala pohádky, napsala knihu Babička, 1820 – 1862
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%BEena_N%C4%9Bmcov%C3%A1
 • Karel Čapek – český spisovatel, napsal Devatero pohádek a Dášeňka čili život štěněte
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_%C4%8Capek
 • Zdeněk Svěrák – herec, scénárista, textař – spolupracuje s J. Uhlířem na písních pro děti, spisovatel – Tatínku, ta se ti povedla, Pan Buřtík a pan Špejlička, Radovanovy radovánky
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Zden%C4%9Bk_Sv%C4%9Br%C3%A1k
 • pohádka = vystupují v ní nadpřirozené bytosti – víly, čarodějnice…., ale mohou i obyčejní lidé, často využití kouzelných předmětů, obvykle bojuje dobro nad zlem a dobrou zvítězí, př. O Šípkové Růžence – lidové, Mach a Šebestová, Pošťácká pohádka – uměle vytvořené spisovateli
 • pověst = jádro příběhu může být pravdivé, ale bývá dokrášleno, př. Staré pověsti české – Alois Jirásek
 • Karel Jaromír Erben – stejně jako Božena Němcová byl vlastenec, vymýšlel česká slova, sepisoval říkadla, písně a pohádky, shromáždil jich přes 2000 – např. Zlatovláska, Tři zlaté vlasy děda Vševěda, Dlouhý, Široký a Bystrozraký
 • Jiří Žáček – básník, rozverné a veselé básničky
 • Miloš Macourek – známý spisovat pro děti, Žofka, Mach a Šebestová, Létající Čestmír, Arabela
 • Eduard Štorch
 • Zdeněk Burian
 • Jaroslav Foglar
 • Mikoláš Aleš
 • Jaroslav Seifert
 • Eduard Petiška

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.