Čtenářský deník

Výběr deníků bude v řinu! Každý přečetl za prázdniny minimálně jednu knížku. O ní udělá zápis dle návodu, nezapomene tam napsat počet stran. Počet přečtených stran by měl odpovídat věku žáků a jejich čtenářských dovednostem. Nerada bych, aby četli jen knížky o žabičkách s 40 stránkami.

Čím více knih přečteš, tím lépe. Budeme soutěžit o největší čtenáře třídy.

Žáci přečtou jednu knížku poezie = básničky a 2 jiné doporučené knihy. Za rok každý přečte tedy 3 knížky z mého seznamu a kolik chce knížek svých. Nejméně však 2 své. Za celý školní rok tedy určitě 5 knih! I to je velmi málo. Průměrně by děti měly přečíst minimálně 7 knih za školní rok.

O každé přečtené knížce bys měl udělat zápis do čtenářského deníku. Mimo zápis knihy v deníku svou knížku v předem domluvený termín stručně představíš v hodinách českého jazyka.

Jak vypadá zápis knihy

  • název knihy
  • autor – jméno spisovatele
  • ilustrátor
  • počet stran
  • hlavní postavy
  • obsah – stručný, stačí pár vět, soustřeď se na hlavní postavy (kdo), hlavní děj (o čem), kdy se to odehrálo a kde (prostředí), piš vlastními slovy – neopisuj nic z obalu knížky ani odjinud, zkus to samostatně
  • hodnocení – tvůj názor na knihu nebo pocit z knížky (jestli se ti knížka líbila, nebo jestli byla nudná, co se ti na ní líbilo, co se ti nelíbilo, proč, přečetl by sis ji ještě jednou, komu bys ji doporučil)
  • obrázek – může být i nemusí

Každý, kdo si tvůj zápis přečte, by měl pochopit, o čem knížka byla. Proto dávej  pozor na to, aby věty na sebe navazovaly a abys nepřeskakoval v ději, aby text dával smysl. Pokus se psát tak, aby se ti neopakovala stejná slova. Zápis nemusí být dlouhý a podrobný, ale měl by obsahovat vše důležité, délka zápisu se odvíjí od výběru knihy, tvých schopností, ale minimálně půlku A5 by si měl popsat. Celý zápis si po sobě na závěr vždycky ještě jednou pečlivě přečti a zkontroluj, že ti nikde nechybí čárky, háčky, tečky a nemáš tam chyby. Zápis o další knížce začínej vždy na novou stránku.