Desatero pro rodiče prvňáčka

Pamatujte, že vstup dítěte do školy je pro něj velkou změnou. Průběh první třídy ovlivňuje následující vztah ke škole. Zajistěte dítěti dobrý start.

Základní pravidla pro rodiče malých školáčků:

 1. Každý den kontroluji aktovku a penál za přítomnosti svého prvňáčka.
 2. Každý den ostrouhám tužky, dítě jich má mít v zásobě několik.
 3. Pomáhám dítěti v přípravě školních pomůcek, společně je dáváme do aktovky.
 4. Školní pomůcky koupím raději až po poradě s vyučujícím nebo dle seznamu školy.
 5. Přípravu na vyučování rozdělím dítěti na kratší časové intervaly, nejlépe 2x 15 minut.
 6. Příprava na vyučování by měla probíhat v klidném a příjemném prostředí, aby se dítě mohlo soustředit na svou práci.
 7. Příprava na vyučování má být pravidelná, aby si dítě upevnilo pracovní návyky.
 8. V klidu si povídám s dítětem o tom, co prožilo ve škole, snažím se odpovědět na jeho dotazy.
 9. O společných kulturních zážitcích (rozhlas, televize, kino, divadlo, koncerty) si s dítětem vyprávím, snažím se mu vysvětlit, čemu nerozumělo.
 10. Své dítě raději pohladím, pochválím za drobné úspěchy. Snažím se nezlobit se, když se mu ve škole něco nedaří.

Máte čas mluvit spolu?

Vkládám odkaz na článek, který by měl sloužit pro rodiče k zamyšlení. Najdete si čas na své dítě, abyste si společně popovídali? Tím se nemyslí jen otázky: Co bylo ve škole? Co bylo k obědu? atd.

V současné době je mnoho dětí s vadami výslovnosti, které navštěvují logopedii. Proč tomu tak je?

Článek: Článek logopedické asistentky paní V. Kazdové

Rady pro úspěšný školní rok

 • Zajímejte se aktivně a pravidelně o svého školáčka. Ptejte se, diskutujete s ním, učte ho vyjádřit své pocity a myšlenky. Naslouchejte mu.
 • Chvalte za úspěchy, i sebemenší.  Každý den se nemusí dařit, každý nemusí být jedničkář. Oceňte i snahu.
 • Pomozte dítěti s učením, nejen s přezkoušením.
 • Vhodné je začít s učením náročnějších předmětů
 • Nenuťte dítě hodiny sedět nad učebnicemi. Po půlhodině je vhodné zařadit přestávku.
 • Nenechávejte školní povinnosti na pozdní večer.
 • Do učení zapojte různé smysly. Zjistěte, jaký způsob učení dítěti nejvíce vyhovuje. Zda učení zrakem, poslechem nebo pohybem.
 • Důležitý je pravidelný režim a dostatek spánku.
 • Děti by měly mít přiměřené množství kroužků, měly by mít dostatek času na odpočinek a hraní dle svých zájmů. Po škole nechte chvíli na ,,vydechnutí“. Nepřetěžujte své děti.
 • Po splnění povinností umožněte dítěti trávit volno dle jeho představ.

Výslovnost

Má vaše dítě problém s výslovností? Povídejte si s ním, podporujte ho ve správné výslovnosti, chvalte ho, zajistěte návštěvu u logopeda a hlavně trénujte několikrát denně. Bez tréninku se nenaučí správně vyslovovat. V pozdějším věku je obtížnější naučit se správnou výslovnost nebo dokonce přeučovat špatně vyslovované R. Špatná výslovnost ovlivňuje dítě i v dospělosti.

Přikládám odkaz na stránky, kde najdete pracovní listy obsahující slova, věty, básničky na různé hlásky. Logopedické listy ke stažení

Hejného matematika

Na Pedf Uk probíhala výuka matematiky ,,Hejného metodou,, která mě již tehdy velmi zaujala. Pracuje s prostředími (typy úloh) zaměřenými na rozvoj logického myšlení. Důraz je kladen na dětské zkušenosti, objevování a diskuse. Prostředí jsou pro děti zábavná a při hodinách si mnohdy ani neuvědomují, že se učí. 🙂

O Hejného metodě se můžete dočíst na stránkách http://www.h-mat.cz/, kde najdete podrobnější vhled do této koncepce.

Výzdoba Sovičky

Pro své druhé čtvrťáčky jsme si připravila sovičkovou výzdobu. Sbírali sovičkové razítko za různá cvičení a za 5 soviček byla jednička.

Třídní pravidla – dekorace: sovickovapravidla

 

Click a Crown

Click a Crown jsou časopisy, které využívám ve výuce velmi ráda. Click obsahuje texty úrovně A1, Crown úrovně A2. Texty jsou pro žáky zajímavé, s aktuálními tématy a vyberou si dívky i chlapci. K předplatnému časopisu učitel získá CD s nahrávkami a přístup na stránky http://maryglasgowplus.com/ , kde najde videa k článkům, poslechová cvičení i různé pracovní listy. Přístup lze zařídit i pro žáky. Ti mají i možnost konverzace s jinými studenty.

20160827_152653

20160827_152611